Beekhuizen Bindt

Bijzondere Ontmoetingen

Schoolkeuzemarkt

De schoolkeuzemarkt in het kort

Schoolkeuzemarkt

Op de schoolkeuzemarkt bezoeken de kinderen uit het gebied scholen voor voortgezet onderwijs. Kinderen van de groepen acht van de deelnemende basisscholen bezoeken de markt volgens rooster. De ouders worden zo veel mogelijk gestimuleerd om mee te komen. Voor ouders die overdag niet mee kunnen komen en ouders die nog een keer terug willen komen, is er ook een avondopenstelling.

Het uitgangspunt van de markt is om leerlingen én hun ouders de gelegenheid te bieden om zich, bij voorkeur samen, te oriënteren op het voortgezet onderwijs. Dat gebeurt tijdens de markt door persoonlijk contact met de scholen en door aanvullende informatie op papier om thuis nog eens na te lezen. De markt wordt door scholen, kinderen en ouders ervaren als een waardevolle aanvulling op de informatievoorziening rondom schoolkeuze.

Beroepsoriëntatie

In de avonduren van de markt staan er ook een aantal bedrijven die verwachten in de toekomst banen te hebben voor deze kinderen. Zij vertellen wat je bij dat bedrijf kunt doen en welke opleiding daarbij past. Ook dit geeft ouders en kinderen een extra oriëntatie op de toekomst en kan helpen bij het kiezen van de school.

Voorlichting

In de maanden voorafgaand aan de markt wordt, bij de scholen die daar behoefte aan hebben, voorlichting gegeven aan ouders omtrent schoolkeuze. Ook dit is aanvullend op wat de scholen zelf al doen aan voorlichting.

Twitter

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze ontwikkelingen en ontvang nieuws en tips via onze e-mail nieuwsbrief: