Beekhuizen Bindt

Bijzondere Ontmoetingen

Groepsmatrix

Als mensen een gemeenschappelijk doel nastreven, is het nodig om een groep te formeren om dat doel te bereiken.

Groepsmatrix

Als mensen een gemeenschappelijk doel nastreven, is het nodig om een groep te formeren om dat doel te bereiken. De groep die ontstaat bestaat uit “willekeurige mensen”: wie zich aanmeldt mag meedoen .  De kwaliteiten binnen zo’n groep zijn ook willekeurig. Dit kan soms leiden tot problemen in de samenwerking.

Om groepen kritisch te laten kijken naar de sterke én zwakke kwaliteiten binnen de groep, heeft Beekhuizen Bindt de groepsmatrix ontwikkeld. De leden van de groep geven antwoord op een flink aantal stellingen. De antwoorden worden vertaald in een matrix. Hierin worden de zwakke en sterke kanten in één oogopslag zichtbaar. Met de uitkomst van de matrix kijkt Beekhuizen Bindt samen met de groep hoe de kracht van de groep kan worden versterkt.

Twitter

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze ontwikkelingen en ontvang nieuws en tips via onze e-mail nieuwsbrief: